โทร. 0-2672-7000
แฟกซ์. 0-2672-8080
E-mai : support@tiffaedi.com
Link : http://www.customs.go.thFreeStyle Menus Demonstration3388/78, 81 ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 
[ 12/10/2554 18:54:15 ]  การปิดการให้บริการรายงานการนำของเข้า และยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือด้วยระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็
[ 12/10/2554 18:53:32 ]  ขอเชิญร่วมสัมมนา ไทยช่วยไทย 2010” AIS BUSINESS FORUM ธุรกิจเกื้อกูล เศรษฐกิจก้าวไกล
[ 12/10/2554 18:51:39 ]  ศุลกากรเปิดให้บริการพิธีการศุลกากรในวันที่ 16-17 เมษายน 2552
[ 12/10/2554 18:51:04 ]  ด่วน!!! ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาได้แล้ว
[ 12/10/2554 18:49:37 ]  ด่วน !!! ตรวจสอบรายชื่อค้างชำระ (แหลมฉบัง)
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
TIFFA EDI SERVICES CO., LTD. © copyright 2005-2006 | http://www.tiffaedi.com | all right reserved.